Droogte, Grondwater en Bodemdaling

De klimaatopgaven Droogte, Grondwater en Bodemdaling hangen nauw met elkaar samen. Zij zijn daarom in vijf wijkkaarten geïntegreerd.