De Dakentool

Wist je dat Rotterdam meer dan 18.5 km² aan platte, ongebruikte daken heeft? Dat is toch zonde! Deze ruimte kunnen we veel beter gebruiken. Lege daken bieden ontzettend veel kansen. Je kunt er zonnepanelen op plaatsen, een terras op aanleggen of een groen park met speeltuin op creëren. De mogelijkheden zijn eindeloos!

In Rotterdam is er op maaiveld weinig ruimte om de klimaat- en wateropgave aan te pakken. Tegelijkertijd zijn er veel platte daken die niet benut worden. Deze daken bieden ontzettend veel kansen en ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze stad. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven, bijvoorbeeld een combinatie van een dak met een groene functie (begroeiing) en een gele functie (zonnepanelen). Dit is een multifunctioneel dak.

Efficiënt gebruikmaken van ruimte

Multifunctionele daken bieden vele voordelen; je benut een anders lege ruimte, het werkt geluiddempend en het is goed voor het milieu. Echter, het is soms lastig om partijen te vinden die bereid zijn deze daken te financieren. Dit komt vooral doordat de voordelen niet altijd even goed zichtbaar zijn en niet te waarderen zijn in euro’s.

Dakentool

De digitale Multifunctionele Daken Tool van Arcadis & CE Delft biedt de oplossing! Middels een handig rekeninstrument is er een methode ontwikkeld waarmee investeringen in multifunctionele daken (zowel in de private als de (semi)publieke sector) worden vereenvoudigd. Je kunt daardoor de financiële en maatschappelijke kosten en baten goed tegen elkaar afwegen. Denk bijvoorbeeld aan effecten op gezondheid, biodiversiteit, waterberging of energieopwekking. Deze tool wordt aangeboden door de gemeente Rotterdam en LIFE@Urban Roofs.

Hier downloaden

Het rekeninstrument bestaat uit een Excelbestand met vijf verschillende schermen:
Introductiescherm
1. Huidige situatie
2. Nieuw dak
3. Resultaten
Hoe nu verder?

Eenvoudig in gebruik

Als gebruiker word je stap voor stap door het rekeninstrument geleidt. Het instrument is zo opgezet dat je deze in ongeveer 15 minuten kunt doorlopen. Om je te helpen zijn zoveel mogelijk standaardprijzen en -waarden al ingevoerd. Indien gewenst, kun je deze zelf nog aanpassen. Het instrument helpt je om jouw dakinrichting te optimaliseren, te komen tot een sluitende businesscase, maar bovenal ook met jouw dak bij te dragen aan een prettige leefomgeving in de stad.

Hier downloaden

Ben je een gebouweigenaar en denk je over het aanleggen van een multifunctioneel dak? Met dit rekeninstrument krijg je direct inzicht in de financiële businesscase en de maatschappelijke kosten en baten. Meer informatie over multifunctionele daken vind je hier.

Welke functies kan een plat dak vervullen?

Op een dak zijn de mogelijkheden eindeloos: groen, zonnepanelen, waterberging, een terras of een mooie combinatie? Je wilt natuurlijk weten wat het beste past bij jouw dak? Op een groen dak bijvoorbeeld, wekken zonnepanelen meer energie op. Ook kan een groen, geel of blauw dak goed gecombineerd worden met een speelplek of een dakterras. Elke functie heeft een eigen kleur:

  • Groene daken zorgen voor vergroening en ze zijn erg nuttig bij warm, droog of nat weer. Een groen dak draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en je kunt er je eigen groente, fruit en kruiden op verbouwen. Daarnaast houdt een groen dak regenwater vast, biedt het verkoeling en je dak gaat tot wel twee keer langer mee.
  • Blauwe daken vangen veel regenwater op waardoor er minder water in het riool terecht komt. Hierdoor help je wateroverlast in de stad te voorkomen. Ze zijn dan ook erg nuttig bij zowel nat als extreem droog weer.
  • Gele daken zorgen voor lokaal opgewekte duurzame energie. Je verlaagt je energierekening en je ondersteunt er de energietransitie mee. Vaak is een geel dak een goede investering met een prima rendement.
  • Rode daken bieden ruimte voor spel, sport en ontspanning. Ze verminderen de druk op beschikbare ruimte in de stad en creëren een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
  • Oranje daken worden gebruikt voor vervoer en verbinding. Ze vormen wandelroutes op hoogte. Dit biedt kansen aan nieuwe vormen van mobiliteit. Met oranje daken kun je fijne locaties creëren om te ontspannen en rond te lopen.
  • Paarse daken bieden nieuwe woonmogelijkheden in de stad. Ze creëren levendigheid op hoog niveau en ze helpen de stad op een goede manier te verdichten en groeien.
  • Grijze daken bieden ruimte aan de technische installaties op gebouwen. Ze zijn nodig voor een goede werking van zowel de gebouwen als onze stad.
  • Download het hier!